Untitled

 

www.dreamsart.pl                                                                                  www.dreamsart.pl

 

 

Firma LUCPOL Sp. z o.o. w latach 2016-2017 realizowała projekt pt: „Wdrożenie do praktyki rynkowej innowacyjnych usług odzysku metalu i gumy z kordu”

w ramach
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Działania
1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne

Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowcji przez MŚP Umowa nr POPW.01.03.01-06-0007/15-00

Beneficjent: Lucpol Sp. z o.o.

Krótki opis: Beneficjent jest w posiadaniu rezultatów własnych prac badawczo-rozwojowych nad technologią pozyskiwania stali i gumy z kordu stalowo-gumowego oraz przemysłowego przetwórstwa kordu gumowo-tkaninowego. Wyniki, chronione są zgłoszeniem patentowym i dotyczą rozwiązania najtrudniejszego zagadnienia z jakim zmagają się firmy przetwarzające odpady powstające przy produkcji opon. Rozwiązanie jest nowatorskie dla całej branży na skalę europejską i pozwala uzyskać niespotykany dotąd poziom odzysku surowca, co z kolei w sposób fundamentalny wpływa na rentowność działalności oraz na ochronę środowiska. Sposób wdrożenia polegał na doposażeniu linii przetwórczej w urządzenia, które pozwoliły wprowadzić innowacyjne usługi do oferty. Innowacyjność polega na zastosowaniu rozwiązania technicznego, które pozwala oczyścić kord stalowo-gumowy do postaci umożliwiającej wykorzystanie drutu stalowego oraz gumy jako surowca przez huty i przetwórnie oraz kordu tkaninowo-gumowego do postaci wzmocnionej gumy w sposób przemysłowy.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 360 100,00 zł

Comments are closed.